Félpercesek

Ma esélyed van gazdagodni

 

Szókratész megkérdezett egy ifjút: van-e tudomásod arról, hol lehet megtalálni a napi szükséglethez felhasználható táplálékot?

Az ifjú hamarosan megmutatta az üzletet.

- Akkor Szókratész azt kérdezte: ismered-e azt a helyet, ahol a szellem számára szükséges szellemi táplálékot lehet beszerezni? 

Az ifjú képtelen volt egy ilyen helyre mutatni. 

- Akkor kövess engem - mondta a bölcs -, mert az képtelenség, hogy megleled a test táplálásához szükségeseket, viszont elhanyagolnád a szellem számára szükségeseket.

 

Alig négy évszázad jobbra fordulásánál összetalálkoztak Jézussal, aki megkérdezte tőlük: ismeritek-e azt a helyet, ahol a lélek számára szükséges táplálékot lehet beszerezni?

-          Nem ismerem - felelte Szókratész -, mert azt csak a Messiás  fogja kinyilatkoztatni.
- Akkor kövessetek
 - mondta Jézus -,  mert aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz,nem szomjazik sohasem.” (Jn 6,35)

Minden vasárnap gazdagodhatsz, ha akarsz!

 

http://dkjozsef.blogspot.ro/

Félpercesek

Tíz évet éltem a vadak között

Egy híres misszionárius Párizsi tartózkodásakor egy előkelő úr meghívta estélyre. Ahogy ilyenkor történni szokott, előkelő barátait is meghívta. A házigazda szerre bemutatta barátait a misszionáriusnak, végül a leányait, akik mélyen kivágott ruhában jelentek meg a társaságban. A vendéglátó elnézést kért leányai öltözetéért a paptól arra hivatkozva, hogy ez most a párizsi divat.
A missziós pap röviden így válaszolt: "Oh, kérem nincsen oka magyarázatra. Engem ez nem bánt, hiszen ilyesmit megszoktam már, mintegy tíz évig éltem a vadak között."

Nem a ruha teszi az embert, de a megjelenő  többi ember tiszteletének szól.

Félpercesek

A sarokba szorított szent és a bolondok háza

 

Amikor két paptársa eljött, hogy mint bolondot intézetbe szállítsák, humorral vágta ki magát. Ártatlan jóindulatot színlelve látogatták meg a szobájában, de Don Bosco az első mondatukból tudta, hogy csapdát állítanak neki. Ezért hagyta, hogy hosszasan győzködjék, végül hajlandónak mutatkozott rá, hogy kocsiba szálljon velük. A beszállásnál udvariasan maga elé engedte a két papot, majd hirtelen mozdulattal rájuk csapta a kocsi ajtaját, és odakiáltott a kocsisnak, hogy sürgősen vigye az urakat az általuk megadott címre, azaz a bolondok házába. 

Ott csak kínos magyarázkodások után bocsátották szabadon őket.

**

Beteljesedett az Írás: "Ha a gyűlölet álarc mögé bújik is, a közösségben kisül gonoszsága. Aki másnak vermet ás, maga esik bele, s aki fölhengeríti, legurul a kövön. A hazug nyelv gyűlöli az igazságot, a csalfa száj romlásba dönt." (Példabeszéd 26,26-28)

 

http://dkjozsef.blogspot.ro/

Félpercesek

A sarokba szorított szent álma a királyi apródról

Prófétai lelkének különös megnyilvánulása volt a királynak küldött figyelmeztetés.

II. Viktor Emmánuel (1820-1878) Piemont, Savoya hercege, 1849–1861-ig az utolsó szárd-piemonti király, majd 1961-től haláláig az egyesített Olasz Királyság első uralkodója kinevezte 1852-ben Camillo Bensót, Cavour grófját a Szárd-Piemonti Királyság miniszterelnökének. A makacs és gátlástalan Cavournak döntő szerepe lett abban, hogy Itáliát a szárd–piemonti király vezetése és koronája alatt valósítsák meg. Mivel a háborúhoz pénz kell, ezért a szerzetesek vagyonát látta e célra a legalkalmasabbnak. A király hosszasan készült arra, hogy eltörli a szerzetesrendeket

Don Bosco álmában látott egy királyi apródot, aki gyászt hirdetett a királyi család számára. Ismételten írt a királynak, és figyelmeztette, hogy bajt hoz a saját fejére, ha a rendeket bántalmazza.

Ennek ellenére a király 1855. május 29-én aláírta az eltörlő rendeletet, s ezzel harmincöt szerzetesrendet szüntetett meg Piemontban.

Utána négy hónap leforgása alatt meghalt az anyja, a nagybátyja, a felesége, a 32 éves Mária Adelheid királyné és kisfia Vittorio Emanuele, Genova grófja.

http://dkjozsef.blogspot.ro/

Félpercesek

A sarokba szorított szent másik álma

 

Don Bosco 1862. május 30-án, az esti ima után a következő történetet mesélte el fiainak:Lelki javatokra egy néhány nappal ezelőtti álmomat akarom nektek ma elmesélni:

- Képzeljétek el, hogy egy tenger partján állunk, vagy még inkább egy magányos sziklán, ahonnan a lábunk alatti talajon kívül sehol máshol nem látunk szárazföldet. A messze tengeren megszámlálhatatlanul sok hajót ismerünk fel, melyek tengeri csatára készülődnek. A hajók orra vasból készült, testük ágyúkkal, puskákkal és mindenféle más fegyverrel van felszerelve. 
- Mind egy náluk sokkal nagyobb hajó felé közelednek, amit megpróbálnak éles orrukkal felsérteni, majd meggyújtani és minden más módon megkárosítani. 
- A nagy hajót számos kisebb csónak követi, melyek parancsot kapnak tőle és a fejedelmi hajót az ellenséges flotta ellen védik. Erős ellenszéllel kell mindeközben megküzdeniük, és a felkavart tenger is – úgy tűnik – a támadókat segíti ellenük.

- A távolban, a tenger közepén nem messze egymástól két hatalmas oszlop áll. Az egyiket az Immaculata szobra koronázza, akinek lábainál egy táblán a következő felirat van elhelyezve: „Auxilium christianorum” (a keresztények segítsége), a második, sokkal magasabb és hatalmasabb oszlopon egy nagyon nagy ostyát látunk, alatta egy táblán a következő szavakkal: „Salus credentium” (a hívek üdvössége).

- A pápa a nagy hajó kapitányaként felismeri az ellenség dühét és ezzel azt a veszélyt, amelybe szövetségesei kerültek. Ezért a kísérő csónakok kormányosait a maga hajójára hívja tanácskozásra. De a vihar egyre hevesebb lesz, a parancsnokoknak vissza kell térniük csónakjaikra. Mikor a szélvész egy kissé elcsendesül a pápa másodszor is magához hívatja őket. Ekkor a vihar hirtelen újra kitör. A pápa a kormánykeréknél áll és minden erejével megpróbálja hajóját a két oszlop közé kormányozni, melyen sok horgonyt és nagy kampót rögzítettek.

- Az ellenséges hajók megkezdik a támadást és a pápa hajóját el akarják süllyeszteni. Újra és újra megpróbálnak égő anyagot a nagy hajó fedélzetére hajítani, és minden ágyújukból golyózáport zúdítanak rá. Az ellenséges hajók szenvedélyes harca és minden fegyverük bevetése ellenére támadásuk nem jár eredménnyel, mert a pápa hajójának sikerül szabadon és biztosan átszelnie a tengert, holott minden oldalról komoly támadásoknak van kitéve, de a lékeket, ahogy keletkeznek egy lágy szellő, mely az oszlopokból támad, azonnal betömi. 
- A támadók hajóin felrobbannak az ágyúcsövek, a hajók orra széttörik, sok hajó megreped és elsüllyed a tengerben. 

 

Ekkor azonban a pápát hirtelen egy golyó találja el. Segítői megtámasztják ugyan, és újra talpra állítják, de hamarosan egy újabb lövedék is eltalálja, mire holtan hanyatlik a földre.

- Az ellenséges flottán ekkor az öröm- és a győzelem rivalgása száll fel. A pápai hajón összesereglett parancsnokok azonban akkora gyorsasággal választják meg az új pápát, hogy az előző haláláról szóló hír az újonnan megválasztottnak nevével egy időben jut el az ellenséghez. Erre ezek minden bátorságukat elvesztik, a pápai hajó pedig minden nehézséget legyőzve biztosan úszik át a két oszlop között, ahol horgonyt tud vetni.

- Az ellenség menekül, de fejvesztettségükben egymásnak mennek és elsüllyednek. A pápai hajó kis kísérő csónakjai teljes erőből szintén a két oszlophoz eveznek, ahol kikötnek. A tengeren nagy csönd honol…


- Mikor Don Bosco idáig ért az elbeszélésben megkérdezte későbbi utódját, Don Michael Rua leendő rendfőnököt: „Mi a véleményed erről a történetről?”

- Don Rua így válaszolt: „Úgy gondolom, hogy a pápa hajója az Egyház, melynek ő a feje. A többi hajó az embereket, a tenger a világot jelképezi. Azok, akik a nagy hajót védik, a pápa hűséges követői, a többiek az ő ellenségei, akik minden eszközzel megpróbálják megsemmisíteni az Egyházat. A két oszlop, szerintem, Mária tiszteletét és a szent Eucharisztiát jelentik.”

Don Bosco ezt válaszolta: „Jól beszéltél. Csak egy kifejezést kell helyesbítenem. Az ellenséges hajók az Egyház üldözőit jelentik. A legsúlyosabb szenvedéseket készítik elő az Egyház számára. Az, ami eddig volt, szinte semmi ahhoz képest, ami jönni fog. Csak két eszköz marad számunkra az így keletkezett zűrzavarból való megmenekülésre: az Isten Anyjának tisztelete és a gyakori szentáldozás.”

 http://dkjozsef.blogspot.ro/

 

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Félpercesek. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting