Lelki Morzsák

Nyomtatás
Megjelent: 2015. október 30. péntek

                             IMA  A  SZERZETESEKÉRT

 

      

                                2014 - MOCSA - 2015

 

1./ Ima:

 

Uram, bennem sötét van, de te vagy a világosság. Egyedül vagyok, de te nem

   hagysz el engem. Kislelkű vagyok, de te vagy a segítőm, Nyugtalan  vagyok,

   de te vagy a béke. Keserűség tölt el engem, de te vagy utam, életem. Bármi

   történjék is velem az életben, Isten a tenyerén hordoz engem.

   (D. V. Bonhoeffer)

 

2./ Igenaptár:

 

  2015.10.30. péntek

 

   Azt kívánnám, hogy magam legyek távol átkozottként Krisztustól

   testvéreimért

     __________________________________________________________________

 

   Róm 9,1-5

 

   Igazat mondok Krisztusban, nem hazudom, a lelkiismeretem mellettem tesz

   tanúságot a Szentlélekben, hogy nagy a szomorúságom és szívemnek

   fájdalma szüntelen. Hiszen azt kívánnám, hogy magam legyek átkozottként

   távol Krisztustól testvéreimért, test szerint való rokonaimért, az

   izraelitákért, akiké a gyermekké fogadás, a dicsőség, a szövetségek, a

   törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek. Övék az atyák, és test

   szerint Krisztus is közülük való, aki mindenek fölött álló, örökké

   áldott Isten. Ámen.

 

   Zs 147

 

   Dicsérd az Urat, Jeruzsálem, Dicsérd Sion, Istenedet, Mert ő erőssé

   teszi kapuid zárait, megáldja benned fiaidat. Békességet ad

   határaidnak, és a búza javával lakat jól téged. Elküldi szavát a

   földre, igéi gyorsan futnak. Olyan havat ad, mint a gyapjú, és mint a

   hamut, szórja a zúzmarát. Mint a morzsát, úgy hullatja jegét, ki tudja

   hidegét elviselni? De ha elküldi igéjét, felolvasztja azokat, a szele

   fúj, és folynak a vizek. Kihirdeti igéjét Jákobnak, törvényeit és

   rendeleteit Izraelnek. Nem tett így egyetlen nemzettel sem, nem

   ismertette meg őket rendeleteivel. ALLELUJA!

 

   Lk 14,1-6

 

   Történt pedig, hogy Jézus szombaton az egyik vezető farizeus házába

   ment étkezni, és azok figyelték őt. Ott egy vízkóros ember került

   elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól:

   ,,Szabad-e szombaton gyógyítani vagy nem?’’ Azok csak hallgattak. Erre

   megérintette a beteget, meggyógyította, és elbocsátotta. Aztán így

   szólt hozzájuk: ,,Ha közületek valakinek a fia vagy az ökre kútba esik,

   nem húzza-e ki rögtön, akár szombaton is?’’ Erre nem tudtak mit

   felelni.

 

3./ Elmélkedés 1 ( Regnum Christi)

 

Megfigyelnek
2015. október 30.
Évközi harmincadik hét – péntek P. Patrick Langan, LC

Lk 14, 1-6

Történt pedig, hogy Jézus szombaton az egyik vezető farizeus házába ment étkezni, és azok figyelték őt. Ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól: ,,Szabad-e szombaton gyógyítani vagy nem?'' Azok csak hallgattak. Erre megérintette a beteget, meggyógyította, és elbocsátotta. Aztán így szólt hozzájuk: ,,Ha közületek valakinek a fia vagy az ökre kútba esik, nem húzza-e ki rögtön, akár szombaton is?'' Erre nem tudtak mit felelni.

Bevezető ima: Uram, kérlek, növeld hitemet, reményemet és irántad való szeretetemet. Nem a saját önző indíttatásból kérem, hanem, hogy jobb tanúd lehessek ebben világban, mely ismereted hiánya miatt haldoklik. Hadd legyek fény a sötétségben, hirdetve, amit saját szememmel láttam és saját fülemmel hallottam!

Kérés: Hadd tegyek tanúságot rólad a világban, ahol gyakran nem törődnek veled!

1. És ők megfigyelték. Az Úr belelát a körülötte lévők fejébe. Kérdésével nyilvánvalóvá teszi hamisságukat. Az Úr megáldja a hetedik napot, ők mégis megakadályozzák még a jó cselekedeteket is. Emiatt úgy tűnhet, hogy egy olyan nap, amikor már jót sem tehetünk, átkozott. Igyekezzünk mindig Isten tervének teljesítésén, használjuk fel minden percünket az Ő nagyobb dicsőségére!

2. Csöndben maradtak. A vízkóros nem kérte a gyógyulást, talán mert félt a farizeusoktól, de Krisztus látta a kívánságot a szívében. Krisztus nem azzal törődik, hogy mit gondolnak a farizeusok, hanem az a fontos neki, hogy jót tegyen. A farizeusok csöndben maradnak, mert tudják, hogy Krisztus valami olyat ad ennek az embernek, amire ők képtelenek lennének, hiszen a szívük bezárult a beteg előtt. Ennek a világnak semmilyen öröme nem töltheti be azt a szívet, amely egyszer megismerte és megszerette Krisztust.

3. Mindig Krisztusra figyelj! Ebben az evangéliumi részben, mind a vízkóros, mind a farizeusok Krisztusra tekintenek. A farizeusok szkeptikusak, a csoda láttán sem rebben meg a szemük. A szenvedő ember szívén keresztül tekint az Úrra. Arra vágyik, amit csak Krisztus adhat meg neki, és Krisztus nagylelkű segítsége nem marad el. Nem tudjuk később mi lesz ezzel az emberrel. Elképzelhetjük, hogyan tesz tanúságot a gyógyulásáról, még a farizeusok fenyegetőzése közepette is. Ahogyan Szent II. János Pál pápa mondta: „Ne féljetek!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, bár mindig a hit szemével figyelném az életem történéseit, különösen, amikor nem értem, mi miért történik! Szeretnék mindenki előtt tanúságot tenni mindarról, amit velem és a családommal tettél, azzal a reménnyel, hogy tanúságom által növekszik a hitük. Sose engedd, hogy úgy legyek a közeledben, ahogyan a farizeusok! Bár soha ne venném magától értetődőnek kegyelmeidet!

Elhatározás: Elmondok ma egy imát valakiért, aki még nem nyitotta meg a szívét Krisztus előtt, hitetlensége vagy szkepticizmusa miatt. Bár imám és példám által, megpróbálhatnám Krisztust vinni a szívébe!


A pápa imaszándéka 2015. október hónapra:

Egyetemes szándék: hogy megszűnjék az emberi személy áruként való kezelése, mint a rabszolgatartás modern formája. 

Evangelizációs szándék: hogy az ázsiai kontinens keresztény közösségei misszionárius lelkülettel hirdessék az evangéliumot mindazoknak, akik arra várnak.

Erdő Péter bíboros atya 2015. októberi imaszándéka: Imádkozzunk a családszinódusért és a hívő családokért, hogy remény és erőforrás legyenek az emberiség számára.

 

4./ Elmélkedés 2 (Horváth István Sándor)

 

  Az evangéliumi jelenet ismét egy farizeus házában játszódik, ahová  Jézust

   vendégként hívják meg. A meghívás ténye önmagában jószándékot feltételez a

   meghívó részéről. Lukács evangélista viszont megjegyzi, hogy a  jelenlévők

   figyelték  őt.  Vagy   maga  a   házigazda  azért  hívta   meg  őt,   hogy

   beleköthessen,  ha  olyat  tesz,  amit  a  törvények  szerint  nem  szabad

   szombaton, vagy  csak a  jelenlévő többi  farizeus akarja  kihasználni  az

   alkalmat ugyanerre.  Ellenségeskedésük jól  ismert Jézus  számára,  hiszen

   korábban már többször kezdeményeztek vitákat vele, illetve vádolták meg őt

   azzal, hogy nem tartja meg és  tanítványaival sem tartatja meg a  szombati

   nyugalomra   vonatkozó   előírásokat.   Bár   tisztában   van   ellenséges

   szándékaikkal, mégsem utasítja  el a meghívást,  betér a farizeus  házába.

   Nem provokálni  akarja  őket,  nem  haragjukat  és  ellenszenvüket  akarja

   fokozni, hanem abban bízik, hogy tanítása talán jó hatással lesz valakire.

   A vízkórban szenvedő ember megjelenése rögtön feszültség forrásává  válik.

   Szombat van, a nyugalom napja, amikor nem szabad semmilyen munkát végezni,

   még gyógyítani sem. Jézus rögtön tudja,  hogy mit fog tenni s  cselekedete

   helyes. Erről  akarja meggyőzni  a farizeusokat  is, de  kérdésére ők  nem

   válaszolnak. A gyógyítás után Jézus egy olyan helyzetet mond el példaként,

   amelyben a  farizeusok  is  cselekednének,  dolgoznának.  Rosszindulatukat

   jelzi további hallgatásuk.

   © Horváth István Sándor

 

 

 

 

 

 

 

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Lelki Morzsák. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting